INTRAORALE FILMER
Intraorale filmer er ment for direkte intraoral eksponering under røntgen stråling. Filmene leveres i 30,5 x 40,5 mm (ANSI, 2 ISO) for voksne og 22x35 mm (ANSI, 0 ISO) for barn. Hvert filmark er forseglet i en lystett og myk plastkonvolutt.

Produktfordeler

  • høy hastighet gir lav stråledose til pasient
  • høy kontrast og maksimalt finkornet emulsjon gir optimalt bildeoppløsning
  • hygienisk pakking muliggjør desinfisering av konvolutter med vanlige desinfeksjonsmidler

Fremkalling
DENTIX intraorale filmer kan fremkalles manuelt eller i prosessorer med standard kjemi.
Den konsentrerte løsninger er anbefalt for behandling filmen for å oppnå de beste resultatene.
- For manuell behandling (fremkallingstid på 4 minutter ved en temperatur på 22 ° C)
- For automatisk procesing (fremkallingstid tid 4 til 5 minutters)

Lagring
FOMADENT, DENTIX D, DENTIX E og DENTIX X-Stream bør oppbevares i originalemballasjen på et tørt og kjølig sted ved en temperatur fra 10 til 21°C. Relativ fuktighet på maks. 60%. For langtidslagring bør filmen oppbevares i et kjøleskap. I kjøleskapet skal filmen oppbevares i intakt originalemballasje og får lov til å tilpasse seg romforhold for minst 2 - 4 timer før bruken.