Teknisk spesifikasjon til Fomabrom finner du her

Fomabrom